เป้าหมายโรงเรียน

รายละเอียดของข้อมูล

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เป็นเด็กที่มีความสุขทั้งกาย และใจ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com