ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนดวงวิภา มาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ 
สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมาขอขอบคุณ
ที่ทางโรงเรียนดวงวิภามาให้ความรู้และความสนุก แก่เด็กๆค่ะ

เขียนเมื่อ : 4 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com