ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2562
เด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 ได้แสดงเต้นประกอบเพลง ที่ซีคอน บางแค 
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชม และเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ 
ได้มีความกล้าแสดงออก

เขียนเมื่อ : 10 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com