ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 คณะครู และผู้ปกครอง 
ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาคนิมิตร 

เขียนเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com