ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

เขียนเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com