ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

เด็กๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเข้าฐาน ทั้ง ฐานทักษะการเคลื่อนไหว ฐานศิลปะ
ฐานวิทย์คิดสนุก ฐานภาษาแสนสนุก 

 

เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com