ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลรังสิมา จัดงานเปิดโลกการเรียนรู้ 
ภายในงาน นำเสนอโครงงานของนักเรียน 
การเเสดงความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ 
และการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง

เขียนเมื่อ : 16 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com