ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 

 

เขียนเมื่อ : 27 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com