ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายละเอียดกิจกรรม

ภาพบรรยากาศค่ายภาคฤดูร้อน (Summer Camp)
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565

 

เขียนเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com