ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 

เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 | เปิดดู 1171
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com