ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย
สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย จัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ให้นักเรียนได้ลิ้มลองรสชาติขนมไทย ได้เล่นการละเล่นแบบไทย   
เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561 | เปิดดู 227
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com