ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

บรรยากาศค่ายตุลาคม
เด็กๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเข้าฐาน ทั้ง ฐานทักษะการเคลื่อนไหว ฐานศิลปะ
ฐานวิทย์คิดสนุก ฐานภาษาแสนสนุก 

 
เขียนเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 | เปิดดู 1605
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com