ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

สายสัมพันธ์วันพ่อ
เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลรังสิมา ผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้น  
ร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ 
เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2562 | เปิดดู 2036
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com