ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

กิจกรรมค่ายกลางวัน
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 

 
เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2563 | เปิดดู 2108
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com