ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร อนุบาล 3
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3
ประจำปีการศึษา 2562 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2563 | เปิดดู 961
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com