ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 | เปิดดู 1582
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com