ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย
สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ความเป็นไทย
ผ่านการเข้าฐานต่างๆ ทั้ง ฐานขนมไทย ฐานผลไม้ไทย 
ฐานเครื่องปั้นดินเผา-เครื่องจักสาน ฐานน้ำสมุนไพร
ฐานการละเล่นแบบไทย และ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยบ้างชนิด 
เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2562 | เปิดดู 1591
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com