ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เด็กๆร่วมใส่บาตร เล่นเกม และตอบคำถามอย่างสนุกสนาน 

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนของเล่น เครื่องเขียน
และขนมมาให้กับเด็กๆนะคะ
เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2566 | เปิดดู 211
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com