ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563
นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 | เปิดดู 740
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com