ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

กิจกรรมเอกลักษณ์ไทย
       เด็กๆ ทุกระดับชั้นเรียนรู้เกี่ยวกับเอกษณ์ไทย ผ่านการเรียนรู้แบบฐาน 
ทั้งฐานผลไม้ไทย ฐานขนมไทยที่ทำมาจากไข่ ฐานขนมไทยแบบนึ่ง
ฐานการละเล่นไทย ฐานน้ำสมุนไพร 
      
เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2563 | เปิดดู 955
เขียนโดย โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com