โรงเรียนอนุบาลรังสิมาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ขนาดมากกว่าหนึ่งไร่ โรงเรียนของเรามีบรรยากาศที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็ก ซึ่งมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย และเพียงพอต่อเด็ก ทั้งนี้โรงเรียนของเรามีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลรังสิมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมานานกว่า 45 ปี และเนื่องจากชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับ ของเรา ผู้ปกครองจึงเลือกที่จะลงทะเบียนบุตรหลานกับเราเป็นประจำ

มุมมองของเราเกี่ยวกับการศึกษา

ที่โรงเรียนอนุบาลรังสิมา ให้ความสำคัญปลูกฝังมารยาท การประพฤติตนที่ดีต่อสังคม ควบคู่กับการพัฒนาด้านสติปัญญา

นโยบายของโรงเรียน

เป้าหมายของเราคือการให้บริการที่ มั่นใจในความปลอดภัย ปลูกฝังความเป็นไทย และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่

เป้าหมาย

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็ก ให้รอบรู้โดยมีความเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเข้าใจความแตกต่าง และความต้องการของเด็ก

หลักสูตร

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางปัญญา สังคม อารมณ์ และร่างกายของเด็กแต่ละคน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป้าหมายของเราคือ การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กคลอบคลุมทุกด้าน

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com