ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศ...

อ่านข่าว

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 256...

อ่านข่าว

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...

อ่านข่าว

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com