ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน 
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นอนุบาล 3 
ถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจ 
สมารถติดต่อ สอบถามได้ที่ เบอร์ 02-468-4922
หรือทาง Facebook : โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

เขียนเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2562 | เขียนโดย: โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
เปิดอ่าน: 2463

ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมาอื่นๆ

วันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256...

อ่านข่าว

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com