ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

วันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้ 

เวลา 9.30น.    ระดับ อนุบาล2
เวลา 11.00น.   ระดับ เตรียมอนุบาล และอนุบาล1
เวลา 13.00น.   ระดับ อนุบาล3

หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ต่อ ครอบครัว
ขอความร่วมมือคัดกรองและวัดอุณหภูมิ เมื่อมาถึงโรงเรียน
*โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน*

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

เขียนเมื่อ: 17 มิถุนายน 2563 | เขียนโดย: โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
เปิดอ่าน: 421

ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมาอื่นๆ

ยกเลิก Summer camp

อ่านข่าว

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษ...

อ่านข่าว

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com