ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564
(Self-Assessment Report : SAR)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (6.15 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

เขียนเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2565 | เขียนโดย: โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
เปิดอ่าน: 40

ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมาอื่นๆ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านข่าว

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com