ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565
(Self-Assessment Report : SAR)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (264.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

เขียนเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2566 | เขียนโดย : โรงเรียนอนุบาลรังสิมา เปิดอ่าน: 281

ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมาอื่นๆ

27

May

2024

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข่าวอนุบาลรังสิมา

27

May

2024

กิจกรรมบูทแคมป์

ข่าวอนุบาลรังสิมา

24

November

2022

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข่าวอนุบาลรังสิมา

05

July

2022

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564

ข่าวอนุบาลรังสิมา

12

May

2022

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวอนุบาลรังสิมา

26

July

2021

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com