ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมา

การรับรอง มาตรฐานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566

เกียรติบัตรฉบับนี้เป็นการรับรองอย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนอนุบาลรังสิมาได้บรรลุมาตรฐานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและประสบความสำเร็จ ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนทุกๆท่านที่มีความตั้งใจ และทุ่มเทจนได้เกียรติบัตรฉบับนี้อย่างที่ตั้งใจ  ทางโรงเรียนมุ่งมั้นที่จะพัฒนาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.  
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

เขียนเมื่อ: 4 กรกฎาคม 2567 | เขียนโดย : โรงเรียนอนุบาลรังสิมา เปิดอ่าน: 13

ข่าวโรงเรียนอนุบาลรังสิมาอื่นๆ

27

May

2024

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข่าวอนุบาลรังสิมา

27

May

2024

กิจกรรมบูทแคมป์

ข่าวอนุบาลรังสิมา

25

May

2023

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวอนุบาลรังสิมา

24

November

2022

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข่าวอนุบาลรังสิมา

05

July

2022

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564

ข่าวอนุบาลรังสิมา

12

May

2022

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวอนุบาลรังสิมา

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com