บริการสำหรับนักเรียน

รถโรงเรียน
ทางโรงเรียนอนุบาลรังสิมามีบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียนให้ครอบคลุมเส้นทางบริเวณโดยรอบ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยมีคุณครูประจำรถที่มีการอบรมความปลอดภัย
อนามัย ตรวจโภชนาการ
โรงเรียนได้รับการรับรองด้านความสะอาดและความปลอดภัยในเรื่องของการปรุงอาหาร การจัดเก็บ และภาชนะที่บรรจุอาหารให้นักเรียน จากสำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ
ดุแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน
โรงเรียนมีบริการจัดฉีดวัคซีน กิจกรรม ฟ.ฟันสีขาว บริการตรวจฟันให้กับนักเรียน เเละการประเมินพัฒนาการตั้งเเต่ เตรียมอนุบาล - อนุบาล3

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา

7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0 2468 4922, 0 2460 0811

โทรสาร: 0 2477 2103

อีเมล์: rangsima.1705@gmail.com